BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC, ỐNG NHỰA

BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC, ỐNG NHỰA

BẢNG GIÁ ỐNG BÌNH MINH 2020

08:00 01-01-1970
Công ty cổ phần ống nhựa Bình Minh vừa công bố Bảng giá ống nước Bình Minh 2020 chiết khấu thêm 2-3% dành cho công trình dự án lớn hoặc...

BẢNG GIÁ ỐNG ĐỆ NHẤT 2020

08:00 01-01-1970
Công ty cổ phần ống nhựa Đệ Nhất vừa công bố Bảng giá ống nước Đệ Nhất 2020 chiết khấu thêm 2-3% dành cho công trình dự án lớn hoặc...

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN 2020

08:00 01-01-1970
Ngày 01/01/2020 Công ty cổ phần ống nhựa Hoa Sen vừa công bố Bảng giá ống nước Hoa Sen 2020 chiết khấu thêm 2-3% dành cho công trình dự án...

BẢNG GIÁ ỐNG MINH HÙNG 2020

08:00 01-01-1970
Công ty cổ phần ống nhựa Minh Hùng vừa công bố Bảng giá ống nước Minh Hùng 2020 chiết khấu thêm 2-3% dành cho công trình dự án lớn hoặc...

BẢNG GIÁ ỐNG TIỀN PHONG 2020

08:00 01-01-1970
Công ty cổ phần ống nhựa Tiền Phong vừa công bố Bảng giá ống nước Tiền Phong 2020 chiết khấu thêm 2-3% dành cho công trình dự án lớn hoặc...

BẢNG GIÁ ỐNG VESBO 2020

08:00 01-01-1970
Ngày 01/01/2020 Công ty cổ phần ống nhựa Vesbo vừa công bố Bảng giá ống nước Vesbo 2020 chiết khấu thêm 2-3% dành cho công trình dự án lớn hoặc...
backtop