Dự án chung cư vicom

Hệ thống thang cáp được đi như thế nào? Cách lắp đặt hệ thống thang cáp như thế nào sẽ được mô tả chi tiết trong bài dưới đây.

Hệ thống khay cáp bao gồm các đoạn cáp và phụ kiện liên quan sẽ hình thành nên một hệ thống cấu trúc phân phối bền vững để hỗ trợ hệ thống cáp trong một tòa nhà.Máng cáp thường được ưu tiên để làm cáp điện và hệ thống ống đi dây cáp vì khả năng thích ứng với sự thay đổi của nó. Chúng ta có thể dễ dàng thay đổi cáp bởi vì cáp có thể vào hay ra khỏi khay tại bất kỳ vị trí nào trong hệ thống. Các hệ thống mở cho phép bạn bổ sung cáp và kiểm tra máng cáp nếu có đủ khả năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *