Khay cáp – Cable Tray

Cable Tray Khay cáp tên gọi khác: máng cáp đột lỗ là một hệ thống chứa và bảo vệ dây cáp được thiết kế với các lỗ đột sẵn cung cấp sự thông thoáng cho việc tuần hoàn không khí và làm mát các dây điện bên trong.

Khay cáp thường sử dụng trong các công trình có không gian sạch sẽ. Được làm từ vật liệu kim loại như thép hoặc nhôm, máng cáp đột lỗ cung cấp sự linh hoạt trong việc tổ chức và duy trì dây cáp trong các môi trường công nghiệp và xây dựng.

100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m