Máng cáp và phụ kiện

Máng cáp ứng dụng trong việc chứa đựng, bảo vệ hệ thống dây và cáp điện. Dưới đây là hình ảnh, thông tin chi tiết về sản phẩm hệ thống máng cáp và phụ kiện.

Alen tập trung vào chất lượng sản phẩm. Thời gian sản xuất nhanh, giao hàng sau 2 – 3  ngày đối với đơn vừa và nhỏ, 7 -10 ngày đối với đơn hàng lớn.

100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m
100,000 - 300,000/m