Bulong bắt máng cáp

Mã sản phẩm: 003
Lượt xem 8133

Bulong bắt thang máng cáp thường được gọi là bulong đầu dù hay Ốc kệ là sản phẩm rất quan trọng với nhiệm vụ chính giúp liên kết tất cả trong hệ thống thang máng cáp lại thành một thể thống nhất. Được sử dụng trong xuyên suốt phần thi công lắp đặt.

Quy cách thường sử dụng là M8x15mm hoặc M8x20mm có thể sử dụng M6x15mm, M6x20 hay M10x15mm, M10x20mm. Chúng ta có thể sử dụng bulong cổ vuông hay gọi là bulong thường để bắt nhưng không đạt hiệu quả tối ưu.

Giá Liên hệ
Thông tin
Liên hệ

Bulong thang máng cáp

Ốc kệ thang máng cáp

Bulong bắt thang máng cáp thường được gọi là bulong đầu dù hay Ốc kệ là sản phẩm rất quan trọng với nhiệm vụ chính giúp liên kết tất cả trong hệ thống thang máng cáp lại thành một thể thống nhất. Được sử dụng trong xuyên suốt phần thi công lắp đặt. 

bulong máng cáp

ốc kệ máng cáp

Trong quá trình thi công bulong máng cáp được sử dụng kết nối giữa máng cáp với máng cáp hoặc máng cáp với các phụ kiện như co vuông, co tê (ngã 3), co thập (ngã 4) bằng pát nối.

ốc kệ bắt máng cáp

Quy cách thường sử dụng là M8x15mm hoặc M8x20mm có thể sử dụng M6x15mm, M6x20 hay M10x15mm, M10x20mm. Chúng ta có thể sử dụng bulong cổ vuông hay gọi là bulong thường để bắt nhưng không đạt hiệu quả tối ưu.

 

Gọi điện thoại
0916.001.200