Thanh đồng trung tính

Mã sản phẩm: Thanh đồng trung tính
Lượt xem 1627
Giá Liên hệ
Thông tin
Liên hệ

Tên hàng

Quy cách

Kích thước

Giá tiền

Thanh đồng 7p

7p

10x10x70

16.000 VNĐ

Thanh đồng 12p

12p

10x10x120

18.000 VNĐ

Thanh đồng 18p

18p

10x10x180

26.000 VNĐ

Thanh đồng 22p

22p

10x10x220

30.000 VNĐ

Thanh đồng 24p

24p

10x10x240

34.000 VNĐ

Thanh đồng 30p

30p

10x10x300

43.000 VNĐ

Thanh đồng 36p

36p

10x10x360

52.000 VNĐ

Thanh đồng 1m

1m

10x10x1000

175.000 VNĐ

 

 

0916.001.200