Phương thức thanh toán

Tác giả:Star | Ngày cập nhật: 27-06-2023 | Lượt xem: 112

Thanh toán trong sản xuất – kinh doanh của công ty ALEN

hoạt động thanh toán cty alen

Các phương thức thanh toán Cty Alen thường sử dụng

  1. Thanh toán trước (Prepayment):

Khách hàng thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi sản xuất bắt đầu. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp nhận được khi tiến hành sản xuất và

  1. Thanh toán theo từng giai đoạn (Milestone Payment):

Phần thanh toán được chia thành các phần tiến độ hoặc giai đoạn nhất định. Khi một giai đoạn hoặc công việc đạt được, khách hàng sẽ thanh toán một phần tiền được thỏa thuận trước đó cho công ty Alen. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên cam kết và giải quyết các vấn đề nếu có.

  1. Thanh toán theo số lượng hoặc khối lượng (Quantity/Volume-based Payment):

Trong một số trường hợp, thanh toán có thể được căn cứ vào số lượng hoặc khối lượng sản phẩm được sản xuất hoặc vận chuyển..

  1. Thanh toán theo thời gian (Time-based Payment):

Trong một số trường hợp, việc thanh toán có thể căn cứ vào thời gian đã hoặc sẽ dành cho sản xuất. Ví dụ, công ty sản xuất có thể nhận được thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý từ khách hàng dựa trên số giờ lao động đã sử dụng hoặc số ngày sản xuất.

  1. Thanh toán sau (Postpayment):

Đây là phương thức khi khách hàng thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá trị đơn hàng sau khi hàng hóa được sản xuất và giao hàng.

Thông tin thanh toán Cty ALEN như sau

CÔNG TY TNHH ALEN

Địa chỉ:

Số tài khoản: 183.186.188

Ngân hàng Á Châu (ACB)

 

 

 

Gọi điện thoại
0916.001.200