TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

CHƯƠNG 601 : PHÁT, TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

PHẦN TỔNG QUÁT

Lời nói đầu

1. Các quyết định hoặc thỏa thuận chính thức của IEC về các vấn đề kỹ thuật được soạn thảo bởi các ủy ban kỹ thuật, trong đó có đại diện của các ủy ban Quốc gia đang có quan tâm đặc biệt đến vấn đề này, thể hiện sự nhất trí Quốc tế cao về các chủ đề đã được đề cập.

2. Các quyết định hoặc thỏa thuận này là những khuyến nghị để sử dụng quốc tế và đã được các Uỷ ban Quốc gia chấp nhận theo ý nghĩa đó.

3. Để xúc tiến sự thống nhất Quốc tế, IEC bày tỏ mong muốn tất cả các ủy ban Quốc gia nên chấp nhận khuyến nghị của IEC như là các qui định quốc gia của mình trong chừng mực các điều kiện quốc gia cho phép. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa khuyến nghị của IEC và qui định quốc gia tương ứng, cần được nêu rõ trong chừng mực cho phép trong các quy định này.

Lời tựa.
An phẩm này là chương thứ 5 của một loạt 5 chương bao gồm phát, truyền tải và phân phối điện năng với các chương như sau:

Chương 601 – Phần tổng quát
Chương 602 – Phát điện
Chương 603 – Quản lý và kế hoạch hóa hệ thống điện
Chương 604 – Vận hành
Chương 605 – Các trạm biến áp

Các chương này đã được nhóm 25 sửa lại từ lần xuất bản thứ 2 của IEV, đã được xuất bản năm 1965 và đã được soạn thảo bởi nhóm làm việc 1/Wgp 601, bắt đầu công việc này vào năm 1968. Ban thư ký của nhóm làm việc đã được tổ chức đầu tiên bởi Uỷ ban Quốc gia của Liên xô và sau đó, từ năm 1976 bởi Uỷ ban Quốc gia Đức.

Văn bản tiêu chuẩn này dựa vào các tài liệu sau :

Qui tắc 6 tháng Báo cáo biểu quyết

I(IEC 601) (CO) 1196 I(IEC601) (CO) 1223

Những thông tin bổ sung có thể đọc trong Báo cáo biểu quyết nêu ở trong bảng trên.

Truyền tải điện

CHƯƠNG 601 – PHÁT, TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG – PHẦN TỔNG QUÁT

Phần 601-01 . Các thuật ngữ cơ bản

Chú giải ban đầu

Thuật ngữ “Network” – (Lưới điện) có thể được ưa dùng hơn là thuật ngữ “System” (Hệ thống) trong một số nước và trong một số hoàn cảnh. Trong nhiều trường hợp hai thuật ngữ này là đồng nghĩa.

Vì vậy, với mục đích định nghĩa trong chương này , để đơn giản, thuật ngữ “System” được sử dụng chung nhưng thuật ngữ “Network” cũng có thể được sử dụng thay thế tùy theo ngữ cảnh hoặc theo thói quen chung hoặc như theo định nghĩa sau đây :
601-01-01. – Hệ thống điện
– Hệ thống cung cấp điện (nghĩa rộng)
Tất cả các trang thiết bị và nhà máy dùng cho mục đích phát, truyền tải và phân phối điện năng.
602-01-02. – Hệ thống điện
– Lưới điện (nghĩa hẹp)

Toàn bộ các trang thiết bị đặc biệt , các trạm biến áp, các đường dây và cáp ngầm phục vụ cho việc truyền tải và phân phối điện.

Ghi chú: – Ranh giới của lưới điện này được xác định bởi các tiêu chuẩn thích hợp như vị trí địa lý, quyền chủ sở hữu, điện áp v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *