Phụ kiện thang máng cáp

Phụ kiện thang máng cáp là các chi tiết hỗ trợ đi kèm được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất và tính linh hoạt của hệ thống thang máng cáp. Các phụ kiện này bao gồm các bát nối, cùm treo, thanh đỡ, giá đỡ, bộ chia cáp, …

Mỗi phụ kiện đóng vai trò quan trọng trong việc lắp đặt, bảo trì và quản lý dây cáp, đồng thời giúp tăng cường tính chuyên nghiệp và tiện ích của hệ thống. Sự đa dạng trong phụ kiện cho phép tùy chỉnh và điều chỉnh hệ thống theo nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng, đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ.

100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m
100.000  - 300.000 /m